Susan Lyon

White Azaleas
Oil on panel
6 x 12 in (15.24 x 30.48 cm)
$800
Purchase